แนวทางการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว

วิธีการรักษามะเร็ง

การรักษาแบบประคับประคอง การรักษาเฉพาะโรค ตามชนิดและประเภท ได้แก่
– การให้ส่วนประกอบของเลือด โดยการเช็คระดับของเกล็ดเลือด ให้เกล็ดเลือดเข้มข้นที่สูงมาก ส่วนใหญ่จะใช้วิธีกับผู้ป่วยที่มีอายุน้อย
– ผู้ป่วยอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 38 องศา และ เม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil ต่ำกว่า 0.5 x 109/ลิตร จะให้ยาปฏิชีวนะเข้าหลอดเลือดดำ
– ผู้ป่วยที่มีกรดยูริกสูง จะให้ยาต้านกรดยูริก อาจมีผลข้างเคียงกับไต
– พิจารณาเม็ดเลือดขาว และ แยกออกจากการไหลเวียนของเลือด
การรักษาแบบเฉพาะโรค มี 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนการรักษาเพื่อชักนำให้โรคสงบสมบูรณ์ (Induction of remission)
ปัจจุบัน คือ สูตร 3+7 ให้ Anthracycline 3 วัน และ Cytosine Arabinoside 7 วัน ทางหลอดเลือดดำ จากนั้นจึงเข้าสู่ระยะ CR
* CR ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะเซลล์มะเร็งจะหมดไปจากร่างกาย
ขั้นตอนการรักษาระยะหลังโรคสงบ เป็นการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้โรคกลับมาอีก ซึ่งมี 2 วิธี
– ให้ยาเคมีบำบัดเหมือน induction of remission แต่ให้ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง ห่างกันทุก 1-2 เดือน เพื่อให้เซลล์มะเร็งค่อยๆหมดไป
– ให้เคมีบำบัดในขนาดสูงกว่า induction of remission เพื่อกำจัดเซลล์ให้หมดทีเดียว
การรักษาแบบปลูกถ่ายไขกระดูก
ให้เคมีบำบัดร่วมกับรังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งหลังจากนั้นจึงนำไขกระดูกของคนปกติถ่ายเข้าไป

ผลข้างเคียง

เคมีบำบัด จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ผมร่วง เป็นหมัน
รังสีรักษา บริเวณที่ฉายแสงขนหรือผมร่วง
ปลูกถ่ายไขกระดูก เสี่ยงต่อการติดเชื้อ