อาการของลูคีเมียแต่ละแบบแต่ละชนิด และ สาเหตุที่จะเป็นมะเร็ง

มะเร็ง เมื่อขึ้นอยู่ที่อวัยวะส่วนใดก็จะเรียกตามชื่ออวัยวะนั้นๆ แต่มีเพียงมะเร็งชนิดเดียวที่เรียกต่างออกไป นั้นคือ “ลูคีเมีย” เป็นชื่อมะเร็งเม็ดเลือดขาว
สาเหตุเกิดจากการเจริญแบ่งตัวอย่างรวดเร็วของเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนในไขกระดูกและกลายเป็นเซลล์ผิดปกติแล้วแพร่กระจายแทรกซึมไปยังอวัยวะต่างๆ ได้ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ม้าม ตับ สมอง ผิวหนัง กระดูก ในไขกระดูก ทำลายกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
ชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาว
– มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน มีความรุนแรงสูง ลุกลามเร็ว อาการเฉียบพลัน เพราะเกิดจากเซลล์อ่อนในไขกระดูกสร้างเซลล์ลดลงอย่างมาก ดังนั้นต้องทำการรักษาอย่างเร่งด่วน
– มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง ไม่รุนแรงมาก ลุกลามช้า อาการค่อยเป็นค่อยไป เพราะเซลล์เม็ดเลือดขาวเริ่มเป็นตัวแก่และมีเซลล์เม็ดเลือดเม็ดขาวมากกว่าเซลล์เม็ดเลือดปกติ แต่ทว่าในระยะท้ายอาจรุนแรงแบบฉับพลัน ส่งผลต่อชีวิตได้
การแบ่งชนิดตามเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ รวมถึงเม็ดเลือดแดงและเกล็ดขาว
แบ่งเป็น 4 ชนิดใหญ่ๆ พบได้ทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กและผู้ใหญ่
1. มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดเอแอลแอล (ALL) พบในทุกช่วงอายุ แต่พบบ่อยในเด็กอายุ 2-5 ปี (ประมาณ 70-80% ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กทั้งหมด)
2. มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดเอเอ็มแอล (AML) พบในเด็กแรกเกิดในช่วง 4 สัปดาห์หลังคลอด และจะพบอีกในวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 80-90% ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
3. มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดซีแอลแอล (CLL) เป็นชนิดที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่ พบมากในกลุ่มอายุ 55-60 ปี
4. มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อตังชนิดซีเอ็มแอล (CML) พบได้น้อยมาก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่พบบ่อยในผู้ใหญ่อายุประมาณ 40-60 ปี พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ส่วนเด็กจะพบในช่วงอายุมากกว่า 4 ปี
อาการโดยทั่วไปถึงความผิดปกติของร่างกาย
– น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้อดอาหาร กินอาหารแบบปกติ แต่สุขภาพทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัดแต่กลับไม่มีแรงทำกิจกรรมได้อย่างปกติ
– ผิวหนังคล้ำเป็นจ้ำ ลักษณะกลมๆ สีแดงเป็นวงกว้าง
– เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ เช่น เลือดออกภายในช่องปากตามไรฟันและเหงือก ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด หรืออื่นๆ
– ติดเชื้อโรคได้ง่าย ซึ่งเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติ ทำให้ภูมิคุ้มของร่างกายลดลง
– ปวดกระดูกและร่างกายอย่างต่อเนื่องรุนแรงขึ้น เพราะเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง
การหมั่นสังเกตร่างกายเป็นประจำและการเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีจึงเป็นการเฝ้าระวังโรคภัยได้อีกทาง ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยเมื่อพบการผิดปกติของร่างกาย ถ้าพบเจอโรคร้ายอย่างมะเร็งนั้นจะได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงที