ลูคีเมียคืออะไร

ลูคีเมีย คือ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด และ สร้างเม็ดเลือดขาวออกมามากผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นมีจำนวนลดน้อยลง ไม่สามารถควบคุมมันได้ หากเซลล์มะเร็งเหล่านี้ไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆ จะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารซูบผอม เป็นรอยแดงๆ นอกจากนี้ยังทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
ซึ่งเลือดนั้นประกอบด้วย
เม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย
เม็ดเลือดขาว ทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรค ฟอกปอด
เกล็ดเลือด ทำหน้าที่หยุดการไหลของเลือด

สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ได้รับรังสีเป็นจำนวนมาก เช่น นิวเคลียร์หรือปรมาณู ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสี
ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก (อาจเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า) ซึ่งในกรณียังต้องรอการศึกษาตรวจสอบเพื่อยืนยัน
เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมตั้งแต่กำเนิดหรือพันธุกรรม เช่น Down’ Syndrome
ทำงานสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง เช่น เบนซีน (Benzene) เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยา พลาสติก ยางสังเคราะห์และสีย้อม