ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

มะเร็งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวมากชนิดหนึ่ง แม้ว่าเราจะสามารถเอาชนะมะเร็งได้แล้วในบางกรณีแต่เชื่อหรือไม่ว่า ทุกครั้งที่เราเอาชนะมะเร็งได้ ตัวเซลล์มะเร็งเองก็จะพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะเราอีกครั้ง กลายเป็นการต่อสู้ไม่รู้จบระหว่างมนุษย์กับมะเร็ง มะเร็งนั้นมีหลายรูปแบบหนึ่งในรูปแบบอันน่ากลัวและรักษาได้ยากมากก็คือ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคนี้คืออะไรแล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้โรคนี้ได้บ้าง

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีอาการอย่างไร

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรืออีกชื่อหนึ่งคือ โรคลูคีเมียโรคนี้เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในไขกระดูก เซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อนได้เติบโตมากเกินไปแบบผิดปกติ จำนวนของมันเพิ่มมากขึ้นจนทำให้สมดุลของเม็ดเลือดขาว กับส่วนประกอบอื่นของเลือดไม่เท่ากัน เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือดลดลงอย่างรวดเร็วเพราะเม็ดเลือดขาวมาแทนที่ ภาวะดังกล่าวทำให้ร่างกายแสดงออกมาด้วยโรคโลหิตจาง มีจ้ำเลือดตามร่างกาย ร่างกายอ่อนแอติดเชื้อง่ายมาก จนทำให้อวัยวะอย่างอื่นเสื่อมสภาพบาดเจ็บจนสุดท้ายตายในที่สุด
ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็เหมือนกับโรคมะเร็งชนิดอื่นที่มีสาเหตุการเกิดของโรคด้วยเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็ส่งผลให้เกิดโรคนี้ได้เหมือนกัน อย่างเช่น สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยรังสีนิวเคลียร์ก็จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้ สองการรับเคมีบำบัดซึ่งอาจจะเกิดจาก
การรักษามะเร็งชนิดอื่นอยู่ ยาเคมีเหล่านี้อาจจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้ตามต้องการ แต่พิษของมันก็อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ด้วย สารเคมียังรวมถึงสารเคมีในรูปแบบอื่นอย่างยาฆ่าแมลงด้วยเช่นกัน

ปัจจัยที่เกิดจากร่างกาย

ไม่เพียงแค่สภาพแวดล้อมเท่านั้น ปัจจัยทางด้านร่างกายก็ส่งผลต่อการเกิดโรคนี้ด้วยเช่นกัน โรคพันธุกรรมเป็นเป้าหมายแรกของการเกิดโรคลูคีเมีย ใครเป็นโรคดาวน์ซินโดรมมีโอกาสจะได้จะเกิดลูคีเมียได้ สองเมื่ออายุมากขึ้น โอกาสของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็สูงขึ้นตามไปด้วย ใครที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปต้องระวังให้ดี หมั่นตรวจสุขภาพร่างกายตลอดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และถ้าเกิดเรามีโรคไขกระดูกเสื่อมอาจจะมีผลต่อไขกระดูกจนทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวผิดปกติได้เหมือนกัน

วิธีการรักษาเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

แม้ว่าโรคลูคีเมียจะดูน่ากลัวก็จริงแต่ว่าเราเองก็ไม่ยอมแพ้ในการสร้างทางเลือกเพื่อรักษาโรคนี้ ปัจจุบันเรามีทางเลือกในการรักษาโรคนี้เพียงแค่ 3 ทางเท่านั้น หนึ่งการใช้เคมีบำบัด ด้วยการใช้ยาเพื่อทำให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาใหม่แบบปกติ สองรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง วิธีนี้จะใช้ยาเพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็งนั้นโดยตรง และสามวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่เรารู้จักในชื่อของสเต็มเซลล์ ปลูกถ่ายไขกระดูกลงไปใหม่ ก็ได้แต่หวังว่าเราจะไม่มีใครเป็นโรคลูคีเมียนี้