เรียนรู้เรื่องลูคีเมีย


เซลเม็ดเลือดตัดแต่งพันธุกรรมรักษาผู้ป่วยลูคีเมีย

ลูคิเมีย หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้น เป็นโรคที่แทบจะไม่อยากให้เกิดขึ้นกันใครเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโรคลูคิเมีย แบบเฉียบพลัน ที่มักจะแสดงออกเมื่ออาการรุนแรงแล้ว และทำให้อัตราในการเสียชีวิตของผู้ป่วยค่อนข้างสูง ซึ่งวิธีการรักษา ที่เห็นผลดีที่สุดในขณะนี้ ก็คือ Read more »

รู้หรือไม่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute leukemia) เกิดจากการที่ร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือกขาวมากกว่าปกติ ทำให้สร้างเม็ดเลือดแดงออกมาน้อยลง เกล็ดเลือดต่ำ ผู้ป่วยจะเกิดอาการเหลืองซีด อ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง เพราะเกร็ดเลือดต่ำมีเลือดน้อยลง Read more »

จดจำสัญญาณของโรคลูคีเมีย

ลูคีเมีย หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่สร้างเม็ดเลือดขาวมามากกว่าปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงต่ำลง เกร็ดเลือดต่ำ ภูมิคุ้มกันต่ำ ร่างกายอ่อนแอ เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ Read more »

Social Media

Download