เรียนรู้เรื่องลูคีเมีย


แนวทางการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว

วิธีการรักษามะเร็ง การรักษาแบบประคับประคอง การรักษาเฉพาะโรค ตามชนิดและประเภท ได้แก่ – การให้ส่วนประกอบของเลือด โดยการเช็คระดับของเกล็ดเลือด ให้เกล็ดเลือดเข้มข้นที่สูงมาก ส่วนใหญ่จะใช้วิธีกับผู้ป่วยที่มีอายุน้อย Read more »

ชนิดของโรคลูคีเมีย

โดยปกติแล้วในกรณีที่คนไทยรู้จักโรคลูคีเมียนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute Leukemias) เกิดจากการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถผลิต เม็ดเลือดปกติได้ Read more »

ลูคีเมียคืออะไร

ลูคีเมีย คือ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด และ สร้างเม็ดเลือดขาวออกมามากผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นมีจำนวนลดน้อยลง ไม่สามารถควบคุมมันได้ หากเซลล์มะเร็งเหล่านี้ไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆ จะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารซูบผอม Read more »

Social Media

Download